Ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa: Bài tập xác định tên kim loại

Hãy cùng đọc và làm ngay ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa: Bài tập xác định tên kim loại để nâng cao kiến thức và biết thêm dạng đề.

Bài tập xác định tên kim loại là một trong những dạng bài thường gặp ở trong đề, để không mất điểm ở những bài này các em cầ n có tài liệu về lý thuyết, cách giải cũng như ví dụ để có thể luyện tập và làm.

Ngay dưới đây là ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa: Bài tập xác định tên kim loại

on-thi-thpt-quoc-gia-mon-hoa-bai-tap-xac-dinh-ten-kim-loai
Ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa: Bài tập xác định tên kim loại

Link tải full: Ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa: Bài tập xác định tên kim loại

Một số bài tập trong đề như sau:

Bài 1. Hoà tan hoàn toàn 2 gam kim loại thuộc nhóm IIA vào dung dịch HCl và sau đó cô cạn dung dịch người ta thu được 5,55 gam muối khan. Kim loại nhóm IIA là:

A. Be.

B. Ba.

C. Ca.

D. Mg.

Bài 2. Nhiệt phân hoàn toàn 3,5 gam một muối cacbonat kim loại hoá trị 2 thu được 1,96 gam chất rắn. Muối cacbonat của kim loại đã dùng là:

A. FeCO3.

B. BaCO3.

C. MgCO3.

D. CaCO3.

Bài 3. Hoà tan hoàn toàn 0,575 gam một kim loại kìềm vào nước. Để trung hoà dung dịch thu được cần 25 gam dung dịch HCl 3,65%. Kim loại hoà tan là:

A. Li.

B. K.

C. Na.

D. Rb.

Xem thêm:

Bình luận

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*