Cả nước sẽ có 2 trường sư phạm quốc gia trong tương lai

Cả nước có thể sẽ có hai trường sư phạm quốc gia là thông tin được đưa ra trong cuộc hội thảo 70 năm sư phạm Việt Nam, đổi mới và phát triển diễn ra ngày 21/12.

Ngày 21/12, hội thảo 70 năm sư phạm Việt Nam, đổi mới và phát triển đã được tổ chức tại Hà Nội. Tại hội thảo, PGS. TS Nguyễn Thúy Hồng, Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục (Bộ GD&ĐT), Giám đốc chương trình phát triển các trường sư phạm cho biết kế hoạch quy hoạch lại các trường sư phạm.

Lựa chọn và nâng cấp 2 trường sư phạm quốc gia

Theo PGS. TS Nguyễn Thúy Hồng, thời gian tới công tác quy hoạch, sắp xếp các cơ sở đào tạo giáo viên thành một hệ thống theo hướng lấy các cơ sở đào tạo sư phạm truyền thống, có thế mạnh và tiềm năng làm hạt nhân; đổi mới chương trình, giáo trình, mô hình đào tạo và phương pháp dạy học…

Cả nước sẽ có hai trường sư phạm quốc gia trong tương lai
Cả nước sẽ có hai trường sư phạm quốc gia trong tương lai.

Chương trình phát triển các trường sư phạm được phê duyệt ngày 30/5/2016 có mục tiêu là phát triển các trường sư phạm được lựa chọn và cơ quan quản lý giáo dục để tăng cường chất lượng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục phổ thông.

Theo đó, sẽ có khoảng 8 trường được lựa chọn để để đầu tư nâng cao năng lực cho giáo viên và xác định đây sẽ là 8 trường chủ chốt. Từ 8 trường chủ chốt được lựa chọn để đầu tư nâng cao năng lực đội giáo viên sắp tới sẽ chọn ra 2 trường trọng điểm có thể nâng cấp thành 2 trường sư phạm quốc gia của cả nước.

Cấu trúc lại hệ thống trường sư phạm

Theo thống kê của Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, Bộ GD&ĐT công bố tại hội thảo, tính đến tháng 11.2016, cả nước có 114 cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và 4 cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục.

Tất cả tạo thành một hệ thống được phân bố đều khắp ở tất cả các vùng, miền, địa phương trong cả nước. Trong đó có:

  • 9 trường ĐH Sư phạm
  • 5 trường ĐH Sư phạm kỹ thuật
  • 1 trường ĐH giáo dục
  • 1 học viện cán bộ quản lý giáo dục
  • 33 trường CĐ Sư phạm
  • 47 khoa ngành Sư phạm trong các trường CĐ đa ngành
  • 2 trường trung cấp Sư phạm
  • 3 cơ sở bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

Tuy nhiên, việc có nhiều cơ sở đào tạo, phân rộng và quy mô đào tạo của mỗi cơ sở nhỏ dẫn đến tình trạng đầu tư manh mún và dàn trải.

Nhiều trường sư phạm phát triển trong tình trạng thiếu ổn định; năng lực và quy mô đào tạo của mạng lưới các trường đã vượt quá nhu cầu về số lượng giáo viên nhất là ở bậc THCS và THPT. Nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp không có việc làm hoặc làm không đúng với chuyên ngành được đào tạo…

Vì vậy, Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nhấn mạnh, cần quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm và tập trung đầu tư có trọng điểm.

Xem thêm:

Bình luận

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*